نمونه کارها

,

فیدرهای مکانیکی

جهت تغذیه کلیه خطوط فرآوری مواد معدنی و کانی‌ها و همچنین تفکیک مخلوط…