نمونه کارها

,

ماسه شور حلزونی و فیلر گیر

ماسه شور ها جهت تفکیک وشست وشوی درتاسیسات سنگ شکن وفراورده های مواد معدنی و…